บุคลากร อบจ.สงขลา รวมพลังในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

    2022-07-07 09:01:56
    วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมด้วยนายประพันธุ์ ศรีสวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ บริเวณพื้นที่แพขนานยนต์ กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา