นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้ รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิด เเละมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรม โครงการรัตภูมิ เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองอัจฉริยะพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ฯรุ่นที่ 3

    2022-07-09 15:12:39
    วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารสงขลา เป็นประธานในพิธีปิด เเละมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรม โครงการรัตภูมิ เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองอัจฉริยะพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ฯรุ่นที่ 3 ซึ่งจัดระหว่าง 5-8 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายก่อมารุมาน หมะเเละ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดด้วย ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดย อบจ.สงขลา ร่วมกับ สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเเห่งประเทศไทย สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา เเละโครงการพัฒนาเเห่งสหประชาชาติ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเรื่องศาสตร์พระราชากับการเกษตร การพัฒนาเกษตรเเบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการพึ่งพาตนเองได้ ทั้งด้านการผลิต การเเปรรูป ช่องทางการตลาด ฯลฯ เพื่อให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต่อไป โครงการ ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ภาพ/ข่าว อภิสิทธิ์ วงษ์สุวรรณ