อบจ.สงขลา จัดโครงการ "ท่องเที่ยวกระแสสินธุ์ กินกุ้งก้ามกราม" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พลิกฟื้นเศรษฐกิจ รักษาอัตลักษณ์วิถีชีวิตอาชีพประมงพื้นบ้านในอำเภอกระแสสินธุ์

    2022-07-09 15:20:31
    วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการท่องเที่ยวกระแสสินธุ์ กินกุ้งก้ามกราม" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอำเภอกระแสสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ และแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีนายโยธิน ทองเนื้อแข็ง สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ // กล่าวต้อนรับ นายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอกระแสสินธุ์ // กล่าวรายงาน โครงการท่องเที่ยวกระแสสินธุ์ กินกุ้งก้ามกราม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2565 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการฯ เป็นเงิน 400,000 บาท ในกิจกรรมมีพิธีปล่อยพันธ์ุกุ้งก้ามกรามลงสู่ทะเลสาบสงขลา การแสดงของนักเรียนโรงเรียนแหลมบ่อท่อ การประกวดธิดากุ้งก้ามกราม การแสดงมโนราห์ การแสดงดนตรี วง ฅ.คน คอโฟล์ค การแข่งขันแทงต้ม การแข่งขันกินกุ้งก้ามกราม การแสดงจากชมรมคนรักษ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรและการประมงพื้นบ้าน รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีและการดำรงชีวิตของชาวตำบลเกาะใหญ่ ณ ลานสนามบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โครงการโดย : กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #กุ้งก้ามกรามของดีกระแสสินธุ์ #สัตว์น้ำเศรษฐกิจทะเลสาบสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา