อบจ.สงขลา จัดการแข่งขัน “มะหาดเกมส์” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ และยกระดับให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองกีฬา (Songkhla Sports City) ของคนทุกวัย

    2022-07-11 06:48:53
    วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันมหกรรมกรีฑา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา “มะหาดเกมส์” ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสุพรชัย ผกาวรรณ ส.อบจ.สงขลา เขต 1 อำเภอหาดใหญ่ รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิดฯ “มะหาดเกมส์” เป็นการแข่งขันกรีฑาของผู้สูงอายุของจังหวัดสงขลา การจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และแข็งแรง ซึ่งนักกรีฑาผู้สูงอายุตัวแทนจังหวัดสงขลา สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดสงขลาในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อย่างมากมาย และ อบจ.สงขลา พร้อมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ เพื่อให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองกีฬา “Songkhla Sports City” โดยสมบูรณ์ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา