นายกไพเจน เป็นประธานเปิดงาน "ครูชวนวิ่ง" 1 โรงเรียน 1 ทุนการศึกษา

    2022-07-11 06:51:54
    วันที่ 10 กรกฎาคม​ 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา​ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ครูชวนวิ่ง" เดิน วิ่ง การกุศลเพื่อน้องๆ ในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ณ สวนสาธารณะ​เมืองสงขลา การเดินวิ่งการกุศลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาทุนให้กับน้องๆนักเรียนในจังหวัดสงขลา จำนวน 457 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ทุน เป็นเงิน 457,000 บาท นับเป็นกุศลยิ่งที่นักวิ่งทุกท่านได้ช่วยเหลือทุนการศึกษา พร้อมกับมาร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาของ จังหวัดสงขลา ให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองกีฬา "Sport City" มีการจัดกิจกรรมทางการกีฬาให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนจังหวัดและประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการกีฬาอย่างครบวงจร ให้สอดคล้องตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ในจังหวัด อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป #รวมพลัง ร่วมสร้างสุข #SongkhlaSportsCity #ครูชวนวิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์​ องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา