อบจ.สงขลา ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม สนับสนุนการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ณ วัดนาหม่อม พุทธศาสนิกชนมากมาย ร่วมพิธีฯ

    2022-07-11 06:55:07
    เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานและร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ในงานประเพณีถวายเทียนพรรษาไปยังวัดนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา ณ ลานหน้าสถานีรถไฟนาม่วง โดยมีนายกิตติ ไชยกูล นายกองค์การส่วนตำบลนาหม่อม กล่าวรายงาน ซึ่งได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาเมื่อวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ในช่วงวันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 หรือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ ซึ่งถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระสงฆ์จึงมีความจำเป็นต้องการปัจจัยในการอยู่จำพรรษาที่วัด จึงเกิดประเพณีนี้ขึ้น ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา