อบจ.สงขลา รวมพลัง รวมใจ ร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา

    2022-07-12 09:14:48
    วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 ณ หาดมหาราช ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และตัวแทนบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้ โดยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมปลูกต้นไม้ ประกอบด้วยต้นราชพฤกษ์ ต้นจำปี และต้นมะม่วงหิมพานต์ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 10,000 ตัว และพันธุ์ปู จำนวน 5,500,000 ตัว เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ รักษาสมดุลในระบบนิเวศทางทะเล และร่วมกันเก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดมหาราช เพื่อให้ชายหาดมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม #เราทำความดีด้วยหัวใจ #ด้วยมือด้วยใจด้วยกัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา