รองปลัดอบจ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

    2022-07-18 13:50:59
    วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา