อบจ.สงขลา รวมพลัง รวมใจ ร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

    2022-07-19 10:19:09
    วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล และตัวแทนบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้ โดยนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมปล่อยพันธุ์พันธุ์ปูม้า จำนวน 7,000,000 ตัว และเก็บขยะมูลฝอยบริเวณหาดชลาทัศน์ เพื่อให้ชายหาดมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ณ บริเวณชายหาดชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (จุดรวมพลบริเวณลานดนตรี และลานวัฒนธรรม เทศบาลนครสงขลา) #เราทำความดีด้วยหัวใจ #ด้วยมือด้วยใจด้วยกัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา