รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

    2022-07-19 10:34:13
    วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬา อบต.ธารคีรี ต.ธารีคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ภาพ : นายเปาซี ยะส๊ะ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา