อบจ.สงขลา ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการ Samila Jazz Festival 2022 รับฟังดนตรีJazz กับบรรยากาศสุดฟิน ในสวนสาธารณะริมทะเล

    2022-08-01 09:15:56
    วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ Samila Jazz Festival 2022 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบจ.สงขลา, บุคลากร อบจ.สงขลา, นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิด โดยมีวงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง Koh Mr.Saxman & Takeshi Band และวงดนตรีจากสถาบันการศึกษา ร่วมแสดงดนตรีแจ๊ส อบจ.สงขลา ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดโครงการ Samila Jazz Festival 2022 ในระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2565 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และสวนสาธารณะเมืองสงขลา ภายในงานมีกิจกรรม Workshop องค์ความรู้ทางดนตรีแจ๊ส สำหรับนักเรียนนักศึกษา จากคณาจารย์ การแสดงดนตรีแจ๊ส รวมถึงการออกร้านจำหน่ายอาหาร สินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนในการสร้างเสริมทักษะ และส่งเสริมการแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ให้เด็กได้มีสถานที่แสดงความสามารถ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ดีในทุกๆด้านอย่างมั่นคง และก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา