เลขานุการนายกอบจ.สงขลา เข้าร่วมการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2022

    2022-08-04 16:19:26
    วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง เข้าร่วมการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2565 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานจะเป็นการประชุมในหัวข้อ “การฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยววิถีชุมชน” ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางจาก 24 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดงานเพื่อมุ่งหวังยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ