นายกไพเจน ร่วมพิธีสมโภชผ้าห่มองค์เจดีย์เขาน้อย และบวชต้นไม้ 100 ต้น เพื่อต่อยอดการอนุรักษ์สู่การเป็นสงขลาเมืองมรดกโลก

    2022-08-18 12:24:16
    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา //เข้าร่วมในพิธีสมโภชผ้าห่มองค์เจดีย์เขาน้อย และบวชต้นไม้ 100 ต้น เพื่อต่อยอดการอนุรักษ์สู่การเป็นสงขลาเมืองมรดกโลก . โดยมี พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอสิงหนคร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่เมืองเก่าสงขลา (ซิงกอร่า) ฝั่งอำเภอสิงหนคร และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนให้สงขลาเมืองเก่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO ต่อไป ณ วัดเขาน้อย ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา #สงขลาเมืองมรดกโลก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา