อบจ.สงขลา หนุน นโยบายจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนสู่ "สงขลาเมืองกีฬา" (Songkhla Sports City) ร่วม จัดการแข่งขัน “มหกรรมกีฬา-กรีฑาชิงแชมป์ กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสงขลา” ประจำปี 2565

    2022-08-18 13:09:24
    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มาสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา //ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “มหกรรมกีฬา-กรีฑาชิงแชมป์ กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสงขลา” ประจำปี 2565 พร้อมเปิดกิจกรรมคิกออฟขับเคลื่อนสู่ “สงขลาเมืองกีฬา” (Songkhla Sports City) และจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน . โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา //เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา, และนายนิพนธ์ พรหมเมศร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ,สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา , และหน่วยงาน สถานศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา-กรีฑาชิงแชมป์ กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 9 กันยายน 2565 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันประเภทกีฬา ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 5 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และการแข่งขันประเภทกรีฑา ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ รวมจำนวน 8 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, ฟุตบอล , บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, วอลเลย์บอลชายหาด, เซปักตะกร้อ, เปตอง, และฟุตซอล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬามากขึ้น และเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา โดยการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของจังหวัดสงขลาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกับนโยบายจังหวัดสงขลาในการขับเคลื่อน "สงขลาเมืองกีฬา" (Songkhla Sports City) สู่การพัฒนาสงขลาให้เป็นเมืองกีฬาในทุกมิติอย่างยั่งยืน #สงขลาเมืองกีฬา #SongkhlaSportsCity ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา