พิธีปิดโครงการรัตภูมิ เมืองเกษตรอินทรีย์เมืองอัจฉริยะพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ฯ (รุ่นที่5)

    2022-08-19 09:06:59
    วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา // เป็นประธานในพิธีปิดเเละมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมรุ่นที่ 5 ทั้งหมด 40 คน ในโครงการรัตภูมิ เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองอัจฉริยะพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ฯ รุ่นที่5 โดยมี นางวิภารัตน์ เอี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเเละบุคลากรให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายสมรรถพล หนูนาค นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมในพิธีปิดครั้งนี้ โดยเป็นรุ่นสุดท้ายของการจัดโครงการ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านม่วง ตำบลสำนักเเต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดย อบจ.สงขลา ร่วมกับ สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเเห่งประเทศไทย สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตาเเละโครงการพัฒนาเเห่งสหประชาชาติ5จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเรื่องศาสตร์พระราชากับการเกษตร การพัฒนาเกษตรเเบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการพึ่งพาตนเองได้ ทั้งด้านการผลิต การเเปรรูป ช่องทางการตลาด ฯลฯ เพื่อให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต่อไป โครงการ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ภาพ/ข่าว อภิสิทธิ์ วงษ์สุวรรณ