กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ.สงขลา

    2022-08-19 11:14:50
    วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมปรมี โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายแพทย์ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย รศ.นพ.ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี และ นายแพทย์ภควัต จุลทอง แพทย์อำนวยการศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ อบจ.สงขลา ร่วมประชุมครั้งนี้ วัตถุประสงค์การจัดโครงการฯเพื่อรับฟังปัญหา ร่วมเสนอแนวคิดในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการในหน่วยปฏิบัติการระดับสูงเพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ภาพ/ข่าว : เอญาดา สกูลหรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา