“พาป๋าหลบบ้าน” 19 – 26 สิงหาคม 2565

    2022-08-19 18:14:48
    19 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอัฐิ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ โดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วม พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมด้วยคณะองค์มนตรี ประกอบด้วย นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ นายศุภชัย ภู่งาม พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายอำพล กิติอำพน พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท นายเกษม จันทร์แก้ว นอกจากนั้นยังมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย พล.อ.พิศณุ พุทธวงศ์ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และต่อมาได้เคลื่อนขบวนอัฐิ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ กลับสู่จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน จากท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 56 จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้ เวลา 15.30 น. พิธีรับอัฐิ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 56 จังหวัดสงขลา เวลา 17.00 น. พิธีต้อนรับอัฐิ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เวลา 17.30 น. พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมอัฐิ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา