บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน (Good Governance)

    2022-08-20 11:12:12
    วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน (Good Governance) รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน (Good Governance) จัดโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสู่สาธารณะ ซึ่งรายการจะออกอากาศทุกวันพุธเวลา 15.05 น. - 15.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 HD การจัดทำรายการโทรทัศน์ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองสงขลา วิถีชีวิต เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง (OTOP) รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา