ดนตรีในสวน Music In The Park ฟังบทเพลงไพเราะ กับบรรยากาศดนตรีในสวนสวยริมทะเล หนึ่งเดียวในประเทศไทย

    2022-08-21 11:02:52
    ภาพบรรยากาศ กิจกรรมดนตรีในสวน "Music In The Park" วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 แสดงดนตรีโดย นักเรียนโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภาคีเครือข่าย จัดการแสดงดนตรีในสวน ในทุกวันเสาร์ เวลา 18.00 น. - 20.00 น. ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ที่มีความสามารถด้านดนตรี อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา