อบจ.สงขลา “พาป๋า หลบบ้าน”

    2022-08-21 11:06:51
    (21 สิงหาคม 2565) นายปรีชัย มาละวรรณโณ และ นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วม กิจกรรม เดินวิ่ง ร่วมกับขบวนเกียรติยศ เชิญอัฐิ "พล.อ.เปรม" ติณสูลานนท์ อดีต "ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ" กลับบ้านเกิด จังหวัด "สงขลา" โดย รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งมอบอัฐิให้กับ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พิธีเคลื่อนขบวนอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยขบวนรถบุษบกพร้อมขบวนนักวิ่ง 99 คน ไปยังสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยแบ่งเป็น 3 ขบวน ได้แก่ จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จากบ้านศรัทธา และจากวัดแหลมพ้อ จากนั้น คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จะส่งมอบอัฐิให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งจะมีการสวดพระอภิธรรมอัฐิในช่วงเย็นของวันที่ 21-25 สิงหาคม ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมการแสดง การจุดพลุเพื่อเชิดชูเกียรติ ณ สวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ทุกค่ำคืน ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา #พาป๋าหลบบ้าน #อบจ.สงขลา ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา