นายกอบจ. ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนเทศบาลนครหาดใหญ่

    2022-08-22 20:56:17
    วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ อุดมอักษร นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายทวีศักดิ์ อรัญดร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสวิชญ์พล พิชัยรัตน์ ส.อบจ.สงขลา เขต 3 อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนเทศบาลนครหาดใหญ่ ของงบประมาณปี 63 และ 64 จำนวน 32 ล้านบาท และได้เดินดูพื้นที่สำหรับที่จะพัฒนาต่อในปีงบประมาณ 65และ 66 จำนวน 15 ล้านบาทในบริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิงทุ่งโดน. และตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุมชนจันทร์นิเวศ เพื่อสำรวจคลองระบายน้ำ เตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝนของภาคใต้ ที่กำลังจะมาถึงในปีนี้ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา