อบจ.สงขลา เปิดสัมมนาเพื่อคนพิการทางการมองเห็น ในการรับมือโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น

    2022-08-23 11:02:00
    วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด ”โครงการสัมมนาการส่งเสริมองค์ความรู้โรคระบาดโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น และการเกิดภาวะ Long COVID สำหรับคนพิการทางการมองเห็น” ระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2565 พร้อมด้วย นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมี นายล่าซิ สาหนุ นายกสมาคมคนตาบอดมุสลิม กล่าวรายงาน อบจ.สงขลา ร่วมกับสมาคมคนตาบอดมุสลิมฯ จัดกิจกรรม ”โครงการสัมมนาการส่งเสริมองค์ความรู้โรคระบาดโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น และการเกิดภาวะ Long COVID สำหรับคนพิการทางการมองเห็น” โดยมี กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 80 คน การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการทางการมองเห็นได้ปรับตัวเข้ากับโรคโควิด 19 ในรูปแบบโรคประจำถิ่น และมีความเข้าใจคำว่าโรคประจำถิ่นมากขึ้น และเพื่อให้คนพิการทางการมองเห็นตระหนักถึงภาวะ Long COVID และสามารถบรรเทาการเกิดความรุนแรงจากภาวะ Long COVID 3 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา