นายกอบจ.สงขลา ร่วมลงพื้นที่กับคณะ สปสช. เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน

    2022-08-23 13:40:25
    วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกอบจ.สงขลา และนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ร่วมลงพื้นที่กับคณะ สปสช. เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่, ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุและศูนย์ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบถอดซักได้ (น้องอ้อมปันสุข) เพื่อติดตามการพัฒนาการเข้าถึง บริการระบบหลักประกันสุขภาพครบวงจร ผ่านกลไกกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด