ประมวลภาพกิจกรรม การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการเยาวชนสร้างชาติ สร้างแนวคิด คนเก่ง คนกล้า พัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    2022-08-23 15:06:56
    ประมวลภาพกิจกรรม การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการเยาวชนสร้างชาติ สร้างแนวคิด คนเก่ง คนกล้า พัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2565 ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง โครงการ : ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข #สนุกทุกการเรียนรู้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา