13 ม.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา มอบดอกไม้ยินดีกับนายกและกรรมการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.สงขลา

    2018-01-13 04:37:27
    เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนายกและกรรมการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.สงขลา ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า