ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2022-08-24 16:13:03
    วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา