รองนายกอบจ.สงขลา ให้สัมภาษณ์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายที่ทำให้เขตเศรษฐกิจพิเศษประสบความสำเร็จ

    2022-08-24 18:03:52
    วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้สัมภาษณ์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายที่ทำให้เขตเศรษฐกิจพิเศษประสบความสำเร็จ เพื่อประกอบการจัดทำโครงการวิจัย ปัจจัยความสำเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษบูกิตกายูฮิตัม : การศึกษานโยบายและสถาบันของประเทศมาเลเซียและประเทศไทย Success factor for bukit kayu hitam special border economic zone (bkhsbez) : a study on policies and institutions of malaysia and thailand ซึ่งดำเนินการศึกษาโดยคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Universiti Utara Malaysia ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา