นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2022-08-25 11:01:52
    วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฯ จากทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา