นายกไพเจน ร่วมเสวนา การมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์สงขลา ชูสโลแกน “สงขลามหานคร เกษตรอินทรีย์”

    2022-08-25 11:03:36
    วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นวิทยากร สัมมนา เรื่อง “การมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์สงขลา” ในงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 และการประชุมรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS สงขลา ครั้งที่ 5 พร้อมด้วยนายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกอบจ.สงขลา เข้าร่วมในงานสัมมนา การเสวนาเรื่อง “การมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์สงขลา วิยากรโดย 1. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 2. นายสุชาติ เซ่งมาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา 3. นายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสงขลา 4. นายเอกพงศ์ มุสิกกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5. ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา