ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงาน “มหกรรมกีฬาปากรอ รักษา สืบศิลป์ ถิ่นใต้ @ สิงหนคร”

    2022-08-26 08:52:28
    วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงาน “มหกรรมกีฬาปากรอ รักษา สืบศิลป์ ถิ่นใต้ @ สิงหนคร” โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดฯ ณ วัดบ่อทรายเจริญธรรม ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ตลอดจนการแสดงของศิลปินและนักเรียนในพื้นที่ รวมถึงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อให้เกิดการสีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชุมชน และจัดกิจกรรมรำลึก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา