“พาป๋าหลบบ้าน” 19 – 26 สิงหาคม 2565

    2022-08-26 14:03:08
    วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป และพิธีบรรจุอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบัญญัติ จันทน์เสนะ เลขาธิการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ส่วนราชการในจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชาวสงขลานับพันคน ร่วมในพิธีฯ ซึ่งต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อพาป๋าหลบบ้าน และเสื้อโทนสีชมพูร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ในพิธีบรรจุอัฐิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักความศรัทธาที่ชาวสงขลามีต่อ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านที่มีต่อจังหวัดสงขลา และประเทศไทย ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีการแสดงเชิดสิงโต โดยคณะมังกรสิงโตกังปัก Thailand พร้อมด้วยกลุ่มภาคีเครือข่ายสืบสานวัฒนธรรมไชน่าทาวน์ และการแสดงมโนราห์ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้ประกาศคุณงามความดีเสียสละเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และจังหวัดสงขลานานัปการ ดังปณิธานที่ท่านได้ตั้งไว้ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ซึ่งทุกคนต่างรับรู้และให้การยอมในความดี และมีคุณคุณธรรมที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้กับคนไทย และชาวสงขลาตลอดมา ท่านดำรงตนด้วยความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทำให้เป็นที่เคารพรัก และยกย่องเชิดชูยิ่งของคนไทย CR ข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ภาพ : โปรดปราน วิทยา และฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา