ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม 18 ปี “ป๋าเปรม” กับโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ร่วมแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

    2022-08-26 15:45:54
    วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม 18 ปี “ป๋าเปรม” กับโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ร่วมแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก สุรยุทธ จุฬานนท์ ประธานองค์มนตรี เป็นประธานเปิด และพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขธิการ ศอ.บต. กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 -27 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา