นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอนาทวี ประจำปีงบประมาณ 2565

    2022-08-27 20:40:39
    วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอนาทวี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี นายธนิศร์ ทองสุข ส.อบจ.เขต 2 อ.นาทวี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน ภายในงานงานยังได้รับเกียรติจาก นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอนาทวี นายวิรัตน์ วิศพันธุ์ ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอนาทวี นายดนรอเฉท ขะเดหรี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาทวี นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์ ส.อบจ.เขต 1 อ.นาทวี ผู้บริหารท้องถิ่น ทั้ง 11 แห่ง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬา กองเชียร์ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ 1.ฟุตบอลประชาชนชาย ชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลนาทวี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ตำบลประกอบ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ตำบลท่าประดู่ 2.ฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลท่าประดู่ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ตำบลนาทวี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ตำบลปลักหนู 3.วอลเลย์บอลผสม ชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลสะท้อน รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ตำบลท่าประดู่ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ตำบลทับช้าง 4.เปตองทีมผสม ชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลปลักหนู รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ตำบลท่าประดู่ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ตำบลนาทวี 5.ชัคเย่อผสม ชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลทับช้าง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ตำบลประกอบ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ตำบลสะท้อน ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา