รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานเปิด โครงการ ปั่นสองล้อ เที่ยวสองเล @ สทิงพระ ครั้งที่ 1

    2022-08-28 12:41:16
    วันที่ 28 สิงหาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด โครงการ ปั่นสองล้อ เที่ยวสองเล @ สทิงพระ ครั้งที่ 1 โดยมี นายประสิทธิ์ นัครามนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ ส.อบจ.สงขลา เขตอำเภอสทิงพระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สนามกีฬา ม.3 ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย ปลูกฝังให้มีการรักการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสทิงพระ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพื่อสร้างความสามัคคี อำเภอสทิงพระมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น วัดพะโคะ ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เป็นที่รู้จักของชายไทยและต่างชาติ อุทยานนกน้ำคูขุด ซึ่งเป็นหนึ่งในคำขวัญจังหวัดสงขลา และอีกหลากหลายสถานที่ ทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งทะเลสาบสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา