นายก ไพเจน ติวเข้ม ค่ายยุวชนคนนิติ-รัฐ หวังเสริมศักยภาพทางนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม และความรู้รักสามัคคี

    2022-08-30 13:25:28
    วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากร ใน ”กิจกรรมค่ายสร้างเสริมศักยภาพยุวชนคนนิติ-รัฐ” โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ “LP” (Law and Political Program) ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานสำคัญในการพัฒนาสมรรถภาพ และคุณลักษณะของผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพทางนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ได้รับการฝึกฝนด้านการเป็นผู้นำและผู้ตาม ให้นักเรียนได้เกิดทักษะ การถ่ายทอดและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ไปสู่รุ่นต่อไปได้ และให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ ภาพ / ข่าว :ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา