โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565

    2022-09-08 15:22:50
    วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมการประชุมสัมมนา และเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การบริหารจัดการที่ดีเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2565 ณ ห้องภูเก็ตแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติจาก นายบุญชู จันทรสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ให้เกียรติขึ้นกล่าวแสดงความยินดีเนื่องในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ กิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และการอภิปราย เรื่อง การบริการสาธารณะหลังวิกฤตด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ในช่วงกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ คณะได้เดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้เมืองเก่าภูเก็ต เศรษฐกิจชุมชน และภูมิทัศน์เมืองภูเก็ต และกิจกรรมสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของการจัดบริการสาธารณะ และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา