รองนายกอบจ.สงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมประชุมสมาพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้

    2022-09-09 19:12:22
    วันที่ 9 กันยายน 2565 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายศิริชัย เอกพันธ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมประชุมสมาพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องภูเก็ตแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต และการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในหัวข้อ “การบริหารจัดการที่ดีเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” ณ ห้องรายา ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา