อบจ.สงขลา ร่วมกับเทศบาลตำบลชะแล้ จัดโครงการเปิดโลกทะเลสาบสงขลา เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถีถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

    2022-09-10 08:08:53
    วันที่ 9 กันยายน 2565 ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงชะแล้ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดโลกทะเลสาบสงขลา ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนายวิสิทธิ์ รุจิเรข สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตอำเภอสิงหนคร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีนายถาวร ไชยมะโณ นายกเทศมนตรีตำบลชะแล้ // กล่าวรายงาน โครงการเปิดโลกทะเลสาบ ประจำปี 2565 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2565 ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงชะแล้ และทะเลสาบสงขลา ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กิจกรรมภายในงาน อาทิ การแข่งเรือหางยาว การแข่งเรือพาย การแข่งขันแทงต้ม การแข่งขันเฉาะลูกโหนด การแข่งขันขูดมะพร้าว การเสวนาการพัฒนาการท่องเที่ยว "ศิลปวัฒนธรรม วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบ" การแสดงศิลปะพื้นบ้าน มโนราห์ หนังตะลุง การแข่งขันวิ่งกินลมชมวิวริมเล การแสดงดนตรี การแสดงของนักเรียนและชุมชนต่างๆ การจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ #วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา