อบจ.สงขลา ร่วมกับสมาคมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสงขลา จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    2022-09-10 15:24:22
    วันที่ 10 กันยายน 2565 ณ สนามโรงเรียนตัสดีกียะห์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พลตำรวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตที่ 8 // เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายเสรี เหล๊าะเหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอจะนะ นายยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ นายอานนท์ สะเม๊าะ นายก อบต.ตลิ่งชัน นายจิรวัฒน์ สนิหลำ กำนันตำบลตลิ่งชัน นายสะมะแอ อิมิง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน นายมะหมู มินหีม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตลิ่งชัน นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พันตำรวจโทสมคิด เทพเพชร สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรจะนะ และแขกผู้มีเกียรติ // ร่วมในพิธีเปิด โดยมี นายรอเซ็ด เบ็นแหละแหมะ นายกสมาคมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกา จังหวัดสงขลา ,ผู้อำนวยการโรงเรียนตัสดีกียะห์ // กล่าวรายงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสงขลา จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2565 ณ สนามโรงเรียนตัสดีกียะห์ หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดย อบจ.สงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้เป็นเงิน 200,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เสริมสร้างทักษะทางการกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นกิจกรรมรองรับในการส่งเสริมเมืองกีฬาของจังหวัดสงขลา (Songkhla Sport City) #รวมพลังร่วมสร้างสุข #สงขลาเมืองกีฬา #กีฬาตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา