เลขานุการนายก อบจ. พบปะพูดคุยและให้กำลังใจ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน กับคณะทำงานสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

    2022-09-13 18:40:53
    วันที่ 13 กันยายน 2565 นายภูวดล วงษ์โสภณากุล (เลขาอั๋น) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พบปะพูดคุยและให้กำลังใจ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน กับคณะทำงานสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ในโอกาสจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ทบทวนผลการปฏิบัติงาน และร่วมวางแผนการดำเนินงาน TG ปีงบประมาณ 2566" (RS AT Transgender แผนงาน 2566) เพื่อผลักดันโครงการและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อไปในอนาคต #สมาคมฟ้าสีรุ้ง #รวมพลังร่วมสร้างสุข ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา