ผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถกประเด็นการบริหารจัดการขยะและการป้องกันสาธารณภัย

    2022-09-14 13:16:39
    วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมให้การต้อนรับนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจติดตามงานในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยมีประเด็นสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการขยะ และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา