โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ได้ผ่านการประเมินเป็น "สถานศึกษาพอเพียง" และได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2563

    2022-09-14 13:52:48
    ประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ได้ผ่านการประเมินเป็น "สถานศึกษาพอเพียง" และได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ โรงแรมขนอม ซันไรส์ รีสอร์ทแอนด์ โอเทล อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมีสถานศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 5 ที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 53 แห่ง ภาพ : โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา