การประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.สงขลา ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

    2022-09-15 13:40:33
    วันที่ 15 กันยายน 2565 (เวลา 09.00 น.) นายจตุพร เขียวเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 1 อำเภอสิงหนคร // เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.สงขลา ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของกองการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 // ตรวจสอบร่างแผนงานโครงการของกองการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 // และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของกองการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 #รวมพลังร่วมสร้างสุข ณ ห้องประชุมคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา