อบจ.สงขลา มอบเรือพาย ให้ ทม.ทุ่งตำเสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน และใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่

    2022-09-16 10:31:40
    วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายทวีศักดิ์ อรัญดร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายพรชัย พานิชกรณ์ ส.อบจ.สงขลา เขต 4 อำเภอเมืองสงขลา นายสวิชญ์พล พิชัยรัตน์ ส.อบจ.สงขลา เขต 3 อำเภอหาดใหญ่ นายศุภวัฒน์ กลับกลาย ส.อบจ.สงขลา เขต 5 อำเภอหาดใหญ่ นางสาวเวทิดา การันสันติ ส.อบจ.สงขลา เขต 8 อำเภอหาดใหญ่ นายโอภาส บุญโสภา ส.อบจ.สงขลา เขต 2 อำเภอสะเดา และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.สงขลา ร่วมมอบเรือพายติดล้อ GC ขนาด 2 ที่นั่ง จำนวน 10 ลำ พร้อมไม้พาย จำนวน 20 เล่ม ให้กับเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โดยนายจำนงค์ ชูมณี เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งตำเสา และคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนและใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา