อบจ.สงขลา จัดแถลงข่าว โครงการแข่งขันเดิน -วิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมแข่งขันเดิน – วิ่งมาราธอนชายหาด)

    2022-09-16 12:58:09
    วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. อบจ.สงขลา จัดแถลงข่าว โครงการแข่งขันเดิน -วิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมแข่งขันเดิน – วิ่งมาราธอนชายหาด) ณ ชายหาดคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ นายชยุต ขุนรักษาพล นายกเทศมนตรีตำบลสทิงพระ นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ ส.อบจ.สงขลา เขตอำเภอสทิงพระ กิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประเภทวิ่งผลัดชายหาด และ 2) ประเภทฟันรัน 4 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นการวิ่งบนเส้นทางชายหาดมหาราช ผ่านหาดยายแคง หาดบ่ออิฐ หาดสันทราย หาดกระบองเพชร และกลับตัวที่หาดม่วงงาม และวิ่งกลับเส้นทางเดิม คาดว่ามีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 2,000 คน อบจ.สงขลา ไม่เพียงแค่ต้องการพัฒนาแค่ศักยภาพของนักกีฬาเท่านั้น แต่รวมถึงสุขภาพของประชาชนพี่น้องในพื้นที่ ให้มีสุขพลานามัยที่ดี และหลังงานแถลงข่าว ได้ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” ณ บริเวณหาดมหาราช ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา