รองนายกอบจ.สงขลา ร่วมประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา

    2022-09-16 15:45:23
    วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของวิทยาลัยชุมชนสงขลาในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ณ วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนลุงใหญ่และเครือข่าย อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา