อบจ.สงขลา รวมพลัง รวมใจ ร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี พ.ศ. 2565

    2022-09-17 18:32:51
    วันที่ 17 กันยายน 2565 นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และตัวแทนบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(เต่าตะนุ จำนวน 10 ตัว และปูม้า 5,000,000 ตัว) และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะมูลฝอย ณ บริเวณหาดชลาทัศน์ หาดสมิหลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #ด้วยมือด้วยใจด้วยกัน ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา