นายกไพเจน เปิดงาน เดิน -​ วิ่ง คาบสมุทร​สทิงพระ

    2022-09-18 13:06:56
    นายไพเจน มากสุ​ว​รรณ์​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเดิน - วิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กิจกรรมแข่งขันกีฬาเดิน - วิ่ง มาราธอนชายหาด ) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา สมาชิกสภา​ อบจ.สงขลา​ ปลัด อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติ โดยมี นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ณ หาดมหาราช​ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอ​สทิงพระ จังหวัด​สงขลา ซึ่งมีวัตถุประสงค์​เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกาย และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริม​การท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา เกิดการกระตุ้นมากขึ้น เพื่อให้ชายหาดคาบสมุทรสทิงพระได้รับความชื่นชมและสนใจจากต่างจังหวัดและต่างชาติมากขึ้น ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริม​ให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองกีฬา (Sports City) ที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากองค์กรทั่วไป การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับเมืองท่องเที่ยวชายทะเลและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดสงขลา ว่ามีความพร้อมในการเปิดจังหวัด และสามารถรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งพร้อมส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ทั้งในเชิงท่องเที่ยวและความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาให้สงขลาเป็นเมืองกีฬา ต้นแบบ ต่อไป #เดินวิ่งคาบสมุทรสทิงพระ #เดินวิ่งมาราธอนชายหาด #สงขลาเมืองกีฬา #SongkhlaSportsCity ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประ​ชาสัมพันธ์​ องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา