โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทะเลและชายฝั่งสงขลา (กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะทะเลแบบมีส่วนร่วมบริเวณแนวปะการังเทียมในทะเลจังหวัดสงขลา)

    2022-09-18 19:41:32
    วันที่ 18 กันยายน 2565 ณ กองปะการังเทียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(กองที่ 14 และ 15) นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายก อบจ.สงขลา นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกอบจ.สงขลาและนายเสรี เหล๊าะเหม สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตอำเภอจะนะ เข้าร่วมในกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะทะเลแบบมีส่วนร่วมบริเวณแนวปะการังเทียมในทะเลจังหวัดสงขลา โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะในทะเล ฟื้นฟูแหล่งระบบนิเวศน์ทรัพยากรทางทะเลที่ได้รับความเสียหายจากขยะปกคลุมและเพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา