รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติ​กิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ระดับ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

    2022-09-18 19:44:29
    (17 กันยายน​ 2565) นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ระดับ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดย​กิจกรรม​ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน สามารถนำสิ่งที่ดีที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้ เข้าใจในหลักศาสนา ภาพ : นายเปาซี ยะส๊ะ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา